News

Pearl Mussel Project Newsletter: Issue 2

Screen Shot 2020-11-21 at 08.38.10

November 2020: The Pearl Mussel Project have produced a short farm newsletter with information on some of the latest developments within the programme. 

Download your copy of Pearl Mussel Project News, Issue 2 from our PMP Publications section. 

We hope to produce further issues of Pearl Mussel Project News during the programme. So check in again to see the latest programme developments.

If you would like to submit an article, photograph or item for inclusion in the newsletter which relates the programme email Mary McAndrew at mary@pmproject.ie

#pearlmusselproject #musselrivers #EIPagri #ruralnetwork 

Paca Oideachais na nDiúilicíní Péarla Fionnuisce i nGaeilge Seolta

PMPGaeilgeEdStoryMap

http://bit.ly/pacaoideachaispmp

Tá leagan Gaeilge dár bpaca oideachais seolta ag Tionscadal na nDiúilicíní Péarla, lena úsáid ag páistí bunscoile. Is é dóchas Thionscadal na nDiúilicíní Péarla go mbeidh an acmhainn oideachais seo i nGaeilge fíoráisiúil, go háirithe, do na scoileanna atá suite in Abhantracha na nDiúilicíní Péarla i gceantair na Gaeltachta nó i ngar don Ghaeltacht, ina measc Glas Caoláin i gContae Dhún na nGall, Abhainn an Chnoic agus Damhros i gContae na Gaillimhe agus An Chárthach agus An Corrán i gContae Chiarraí.

Áirítear leis an bpaca léarscáil réamhléiritheach scéil ar líne, inar féidir le daltaí níos mó a fhoghlaim faoin diúilicín péarla fionnuisce, faoin áit a mbíonn cónaí orthu, faoina mbitheolaíocht, faoina riachtanais ghnáthóige agus faoin gcaoi a gcabhraíonn siad lenár n-aibhneacha agus leis na daoine a chónaíonn cois abhann. Thairis sin, tá míniú sa léarscáil scéil seo faoi cén fáth a bhfuil na diúilicíní péarla i mbaol agus faoi cad atá á dhéanamh ag Tionscadal na nDiúilicíní Péarla chun cabhrú leo. 

paca acmhainne ag cur leis an léarscáil scéil, agus sa phaca sin tá sraith de leatháin ghníomhaíochta is féidir le múinteoirí nó daltaí a íoslódáil. Áirítear leis na leatháin ghníomhaíochta suirbhé bithéagsúlachta, a fhéadfaidh daltaí a dhéanamh sa bhaile, ar an bhfeirm nó ar scoil, chomh maith le tráthanna na gceist agus cuardach focal. 

***

Freshwater Pearl Mussel Irish Education Pack Launched

http://bit.ly/pacaoideachaispmp

PMP have launched an Irish language version of our education resource pack for use by primary school children. PMP hope this Irish language education resource will be especially useful to schools that are located in PMP catchments in or close to Gaeltacht areas including Glaskeelan in County Donegal, Owenriff and Dawros in County Galway and Caragh and Currane in County Kerry.

The pack includes an introductory on-line story map, where students can learn more about the freshwater pearl mussel, where they occur, their biology, habitat requirements and how they help our rivers and the people living along them. This story map also explains why pearl mussels are endangered and what the Pearl Mussel Project are doing to help them.

The story map is complimented by a resource pack containing a series of activity sheets which teachers or students can download. The activity sheets include a biodiversity survey students can do at home, on the farm or in school, quizzes and word puzzels. 

#pearlmusselproject #musselrivers #EIPAgri #RuralNetwork #agriculture_ie

© Pearl Mussel Project Ltd 2018